De Bovenberg

Huisregels groepsaccommodatie

Huisregels DE BOVENBERG

Hoofdregel:
Gedraag u zodanig dat u niemand overlast bezorgt

1. Schoonmaken
• De ruimten die u gebruikt dient u zelf schoon te houden.
• Wij verzorgen de eindschoonmaak voor u.
• Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en veegschoon achter te laten.
• Als u de accommodatie niet opgeruimd achterlaat, brengen wij u extra schoonmaakkosten in rekening.
• Confettie en dergelijke materialen zijn niet toegestaan om te gebruiken.
• Wilt u wat op hangen of plakken gebruik alleen schilders plakband.

2. Inventaris
• Wanneer er tijdens uw verblijf iets stuk of kwijt raakt, dient u dit te melden bij de receptie. Wij vervangen de zoekgeraakte of beschadigde goederen tegen inkoopprijs.
• Inventaris die binnen hoort, mag u niet buiten de accommodatie gebruiken.

3. Geluidsoverlast
• Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan anderen.
• Tussen 23.00 uur en 7.00 uur geldt de nachtrustperiode. In principe is het in die periode zowel binnen als buiten niet toegestaan lawaai te maken, dus ook niet op de openbare weg.
• Spooktochten of van dien aard zijn onder beperkte voorwaarden toegestaan, niet toegestaan zijn bv fakkels, vuurwerk, motorzagen, geluisinstallatie ed.

4. Huisdieren
• Per groep zijn maximaal 2 huisdieren toegestaan.
• U mag uw huisdieren niet meenemen in de keuken en de slaapvertrekken.
• Uw huisdier / hond dient buiten de accommodatie aangelijnd te zijn.
• U kunt uw hond buiten ons terrein uitlaten.
• Wanneer u de accommodatie verlaat, mag u uw hond niet in of buiten de accommodatie achterlaten.

5. Brandveiligheid
• Om brandgevaar te voorkomen zijn alleen gasbarbecues toegestaan en elk ander vorm van open vuur is verboden.
• Vluchtwegen, slangenhaspels en brandblusapparaten moeten te allen tijde vrij toegankelijk zijn.
• Roken in de slaapvertrekken is ten strengste verboden.
• In de accommodatie bevinden zich brandblusapparaten. Gebruikt u deze alleen wanneer dat nodig is. Blijkt de verzegeling van het brandblusapparaat onnodig te zijn verbroken, dan brengen wij u een bedrag van 100 € in rekening.
• Onterecht gebruik van brandblusapparaten leidt al snel tot grote schade die wij de contractant / groep in rekening brengen.
• Alleen gasbarbecues zijn toegestaan , elke ander vorm van open vuur is niet toegestaan.

6. Slaapruimten
• De slaapvertrekken mogen uitsluitend worden gebruikt voor het slapen.
• Bedden mogen niet worden verplaatst.
• Roken in de slaapvertrekken is ten strengste verboden.
• In de slaapruimte mogen geen etenswaren en / of drank worden genuttigd.
• U moet zelf bedde goed meebrengen.

7. Sanctie
• Indien u of een van de groepsleden onze regels niet naleeft, zullen wij u of het groepslid / leden een waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u of het groepslid / leden in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein en de accommodatie ontzeggen.